INTENCJE MSZY ŚW. 18 – 25.02.2024

18 lutego 2024 I Niedziela Wielkiego Postu
08:00 za śp. Jacka Hinca w 8 rocznicę śmierci oraz rodziców Hinc i Golińskich
09:30 za śp. Kazimierza Kosznika
11:00 1. z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Zofii w 97 rocznicę urodzin
2. w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: za śp. Bronisławę i Józefa
19 lutego 2024 Poniedziałek
17:00 za śp. Hildegardę Bielang w rocznicę śmierci
18:00 za śp. Kazimierza Kosznika
20 lutego 2024 Wtorek
17:00 1. za śp. Edmunda i Karola Sikorskich, rodziców z obojga stron oraz Henryka Czaję
2. za śp. Kazimierza i Wandę Szczodrowskich, brata Stanisława i bratową Urszulę
18:00 za śp. Kazimierza Kosznika
21 lutego 2024 Środa
17:00 1. za śp. Jana i Alojzego Sulewskich oraz rodziców
2. za śp. Henryka Stolca oraz Józefę i Bronisława Sikorskich
18:00 za śp. Tomasza i Lecha Myszkier oraz rodziców
22 lutego 2024 Czwartek
16:00 GŁODOWO: za śp. Tomasza Brzezińskiego i rodziców z obojga stron
17:00 za śp. Piotra Szturmowskiego w rocznicę urodzin oraz w intencji harcerzy z okazji Dnia Myśli Braterskiej
18:00 1. za śp. Krystynę w 20. rocznicę śmierci i Alojzego Toczek, oraz zmarłych z rodziny Toczek, Trapp i Warczak
2. za śp. Tadeusza Drawskiego
23 lutego 2024 Piątek
17:00 1. za śp. Krystynę Milewską
2. za śp. Grzegorza Mączkowskiego
18:00 za śp. Januarego Świeczkowskiego w rocznicę urodzin, rodziców z obojga stron i brata Piotra
24 lutego 2024 Sobota
17:00 1. za śp. Irenę i Władysława Niemczyk i zmarłych z rodziny Niemczyków i Lasków
2. za zmarłych z rodziny Szultka
18:00 za śp. Halinę i Stanisława Niemczyków oraz zmarłych z obojga stron
II Niedziela Wielkiego Postu25 lutego 2024 
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Romana Kureckiego, jego rodziców Jana i Helenę, Wandę i Apolinarego Gołuńskich oraz zmarłych z obojga stron
11:00 1. za śp. Teresę, w rocznicę śmierci i Bogdana Sobczak
2. z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pauliny w 1 rocznicę urodzin
12:30 GŁODOWO: za śp. Justynę Kokosz w dniu urodzin