Kapłani pochodzący z parafii

ks. Wiesław Mazurowski

ks. Piotr Stoltmann