ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty_20240509_000026

 

Pogódki, 06.05.2024r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zegarze wieżowym z wieży kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Pogódkach”, została wybrana oferta firmy CnW Michał Olejniczak z siedzibą w Wolsztynie, ul. Słowackiego 13/1.