WAŻNE!

WAŻNE!

Na podstawie Zarządzenia Konferencji Episkopatu Polski oraz Komunikatu Biskupa Pelplińskiego z dnia 12 marca 2020 roku w związku z zagrożeniem pandemii koronawirusa podajemy następujące informacje:

1.Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna udziela dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca następującym osobom:

      a. osobom w podeszłym wieku,
      b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
      c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
      d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

2. Msze św. w niedziele w kościele parafialnym w Pogódkach w niedziele będą odprawiane o godzinie 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i ok 15.30 po Gorzkich Żalach;

3. Droga Krzyżowa od następnego piątku będzie o godzinie: 9.30; 16.30 i 17.30;

4. Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii św. „na rękę”;

5. Informujemy, że Księżą przed i po rozdawaniu Komunii św. dezynfekują ręce przy ołtarzu właściwymi do tego środkami;

6. Celowo została usunięta woda święcona z kropielnic przy wejściu do kościoła;

7. Prosimy aby osoby czujące jakiekolwiek objawy przeziębienia lub mające podwyższoną temperaturę pozostały w domu!

8. Dzieci przed I Komunią i kandydaci do bierzmowania uczestniczą w tym czasie w Mszy św. i nabożeństwach wyłącznie na odpowiedzialność rodziców. W tym czasie nie przychodzą też po podpisy w indeksach;

9. W kościele starajmy się siadać w odległości ok. 1 metra od siebie;

10. Znak pokoju przekazujemy wyłącznie przez skłon głowy do osób po prawej i lewej stronie;

11. Do odwołania zostają zawieszone wszystkie spotkania i zbiórki grup parafialnych;

12. Na kratkach konfesjonałów zostały zawieszone ochronne folie;

13. Osoby starsze i samotne, które w tym czasie nie powinny wychodzić z domów mogą zgłaszać potrzebę pomocy, np. w zakupach, pod parafialnym numerem 58 588 11 28;

14. W czasie każdej Mszy św. będziemy śpiewali Suplikację, prosząc Opatrzność Bożą o oddalenie od nas niebezpieczeństwa pandemii koronawirusa.