OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, 9 SIERPNIA 2020 R.

  1. W ubiegła niedzielę na nasze parafialne inwestycje zebraliśmy 3.850 zł. Za złożone ofiary serdeczne Bóg Zapłać!
  2. Dzisiaj, na prośbę Księdza Biskupa Diecezjalnego, przed kościołem odbywa się zbiórka na pomoc poszkodowanym w Bejrucie.
  3. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych ludzi, którzy rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, do rozpoczęcia formacji i studiów w pelplińskim seminarium. Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 18 sierpnia 2020 r. na rozmowę kwalifikacyjną oraz o złożenie w Rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej pl, w gablocie ogłoszeń oraz w biurze parafialnym.
  4. Nadal panuje bardzo duże ryzyko zakażenia koronawirusem dlatego przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust w kościele. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić masek mają obowiązek zachowania dystansu 1,5 metra od innych osób. Podobnie na cmentarzu obowiązkowo zachowujemy bezpieczną odległość lub zakładamy maseczkę. Przypominamy też o możliwości bezpiecznego przyjmowania Komunii św. na rękę.
  5. W zakrystii można odbierać zamówione płytki ze zdjęciami z bierzmowania w cenie 20 zł.