OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA XVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, 31 LIPCA 2022 R.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NA XVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, 31 LIPCA 2022 R.

  1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli do swoich domów pielgrzymów zmierzających z Gdynia na Jasną Górę.
  2. Jutro po południu oraz we wtorek przez cały dzień można zyskać odpust zupełny Porcjunkuli za pobożne nawiedzenie kościoła i domówienie Wierzę w Boga i Ojcze nasz.
  3. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I Czwartek – dzień modlitw za kapłanów i o nowe powołania, I Piątek – dzień wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i I Sobota miesiąca – dzień wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Okazja do spowiedzi w piątek podczas adoracji od 18:30. Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca o godz. 9:00.
  4. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy: ks. Proboszcz w piątek od godz. 9.00 a ks. Dawid w przyszły piątek 12 sierpnia od godz. 9.00.
  5. W okresie wakacyjnym możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi będzie w piątki po Mszach św. od 18:30 do 21:00 a różaniec w intencji narodu Ukraińskiego i o pokój na świecie tylko w piątek o godz. 20:30.