OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, 14 LISTOPADA 2021 R.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA,

14 LISTOPADA 2021 R.

  1. Dzisiaj przed kościołem odbywa się zbiórka na finansowanie przez Caritas działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego.
  2. Zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu od wtorku do piątku od godziny 16.00 do 17.00.
  3. Zachęcamy rodziny do włączenia się w rekolekcje o nazwie „Rodzina33”. Rekolekcje mają formę indywidualnej pracy rodzin w oparciu o materiały dostępne online na stronie rodzina33.pl. Na spotkanie podsumowujące I Tydzień zapraszamy w sobotę o godz. 19.00.
  4. Dziękujemy za oddane ankiety, możne je jeszcze składać do koszyka w nawie głównej. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w obradach synodu parafialnego może się zgłosić do księdza wikariusza.
  5. Zostało kilka wolnych miejsc na wyjazd do kina na film „Nędzarz i Madame” o życiu św. Brata Alberta. Wyjazd w poniedziałek o 16.50 spod kościoła. Koszt: 30zł. Zgłoszenia u ks. Dawida.