OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA UROCZYSOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA, 25 GRUDNIA 2020 R.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NA UROCZYSOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA, 25 GRUDNIA 2020 R.
1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania dzisiejszej Uroczystości Bożego Narodzenia; za posprzątanie kościoła, przygotowanie Żłóbka, choinek i dekoracji świątecznych, ks. Dawidowi i ministrantom za przygotowanie uroczystej liturgii oraz pani organistce za ubogacenie liturgii śpiewem. Dziękujemy także za podarowane nam bombki choinkowe oraz za posprzątanie terenu wokół kościoła.
2. W Boże Narodzenie Msze św. o 9.30, 10.00, 11.00, 12.30, i w Głodowie o 12.30 a w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Msze św. o 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 w Głodowie i 17.00.
3. Zapraszamy na różaniec online od niedzieli o godz. 20.30 w intencji ustania pandemii oraz za zmarłych podanych w wypominkach rocznych.
4. Intencje:

ŻYCZENIA KSIĘDZA BISKUPA

Umiłowani Siostry i Bracia!
W tych dniach dzielimy się opłatkiem i składamy sobie wzajemnie życzenia. Wpatrujemy się w Chrystusa, dar Bożej Miłości, który narodził się w grocie betlejemskiej, by pozostać na zawsze między nami, by rodzić się w każdym z nas, ofiarowując nam Siebie w Bożym Słowie i Eucharystii.
Niech więc w tym trudnym czasie, przepełnionym lękiem i cierpieniem z powodu pandemii, Bóg się rodzi w życiu i w sercu każdego człowieka. Niech się narodzi w naszych domach, rodzinach, parafiach, diecezji i ojczyźnie.
Niech Boża Miłość prowadzi nas wszystkich na życiowych drogach, rozprasza mroki serc, umacnia wiarę, budzi nadzieję, przywraca pokój, którego tak bardzo dzisiaj na świecie brakuje i pomaga dzielić się miłością, szczególnie w naszych rodzinach. Niech św. Józef – patron tego roku – będzie dla nas przykładem troski o samego Jezusa i ludzi, którzy są blisko nas; niech za nami oręduje oraz wspomaga, aby nasze rodziny były szczęśliwe, trwałe, pełne miłości i poszanowania życia.
Niech tym bożonarodzeniowym życzeniom, w całym Nowym 2021 Roku towarzyszy błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz biskup + Ryszard

Dołączając się do życzeń Księdza Biskupa, życzymy wszystkim Parafianom i Gościom, aby Chrystus, który dla nas się narodził, pozostał z nami i wspierał nas przez tajemnicę Eucharystii w budowaniu Jego Królestwa na ziemi!