OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 15 MARCA 2020 R.

 1. Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna udziela dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca następującym osobom:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcamy aby te osoby uczestniczyły w nabożeństwach transmitowanych w radiu i telewizji.

 1. Msze św. w niedziele w kościele parafialnym w Pogódkach będą odprawiane o godzinie 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i ok 15.30 po Gorzkich Żalach. Strażacy będą pilnowali aby jednocześnie w kościele nie było ponad 50 osób. Jeśli będzie większa liczba osób po zakończeniu jednej Mszy odprawimy dla chętnych bezpośrednio następną ;
 2. Droga Krzyżowa dla chętnych od następnego piątku będzie o godzinie: 9.30; 16.30 i 17.30;
 3. Od poniedziałku do piątku będzie możliwość osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz przystąpienia do spowiedzi od godz. 15.00 do 17.00.
 4. Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii św. „na rękę”;
 5. Prosimy aby osoby czujące jakiekolwiek objawy przeziębienia lub mające podwyższoną temperaturę pozostały w domu!
 6. Dzieci przed I Komunią i kandydaci do bierzmowania uczestniczą w tym czasie w Mszy św. i nabożeństwach wyłącznie na odpowiedzialność rodziców. W tym czasie nie przychodzą też po podpisy w indeksach;
 7. Do odwołania zostają zawieszone wszystkie spotkania i zbiórki grup parafialnych;
 8. Osoby starsze i samotne, które w tym czasie nie powinny wychodzić z domów mogą zgłaszać potrzebę pomocy, np. w zakupach, pod parafialnym numerem 58 588 11 28;
 9. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy różańcowej w naszych domach codziennie o godzinie 20.30 w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 10. Intencje podane są na stronie internetowej i wywieszone w gablocie w kruchcie kościoła.