OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ, 11 KWIETNIA 2021 R.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ, 11 KWIETNIA 2021 R.

1. Serdecznie dziękujemy za ofiary, składane osobiści i wpłacane na nasze konto parafialne.
2. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu od 16:00 do 17:00.
3. Zapraszamy na różaniec online codziennie o godz. 20.30.
4. Naszych chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w piątek od godz. 9.00.
5. Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. W naszej parafii jest nią p. Anna Czapiewska. Jej numer telefonu znajdują się na stronie internetowej naszej parafii i w gablocie ogłoszeń. W gablocie również jest umieszczony plakat „Zranieni w Kościele” z infolinią i kompleksową pomocą dla tych, którzy doznali krzywdy i wykorzystania seksualnego przez ludzi Kościoła.
6. Strażacy z Głodowa zapraszają do włączenia się w akcję zbiórki złomu, z której dochód przeznaczony jest na nowy samochód strażacki. Szczegóły na afiszu w kruchcie kościoła.