KOMUNIKAT O BIERZMOWANIU!

W dniu dzisiejszym Kuria Diecezjalna w Pelplinie podała informację o możliwości udzielenia sakramentu bierzmowania zaplanowanego na czerwiec br. na wyraźną prośbę rodziców. W związku z tym proszę rodziców kandydatów do bierzmowania o dostarczenie do niedzieli 31 maja pisma o następującej treści: „Zdając sobie sprawę z panującej sytuacji epidemiologicznej proszę o udzielenie mojej córce/mojemu synowi …………………………………………….. sakramentu bierzmowania w czerwcu br. z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych wynikających z zarządzeń państwowych. (własnoręczny podpis rodziców)”
Termin udzielenia sakramentu bierzmowania ustali Ksiądz Biskup Diecezjalny na początku czerwca. Jeżeli większość rodziców wyrazi wolę bierzmowania w czerwcu wówczas pozostali kandydaci będą bierzmowani w przyszłym roku, natomiast jeżeli nie będzie większości wówczas poprosimy o termin jesienny.

Ks. Robert Mańk
Proboszcz