INTENCJE MSZY ŚW. 6 – 13.03.2022

6 marca 2022 I Niedziela Wielkiego Postu
08:00 za śp. Zygmunta, Franciszka, Łucję Mazurowskich, Kazimierza Kosznika, Jadwigę i Franciszka Świeczkowskich
09:30 w intencji parafian
11:00 za śp. Tomasza Myszkiera w dniu urodzin i ojca Lecha
12:30 GŁODOWO: za śp. Józefa Kobielę w rocznicę śmierci
7 marca 2022 Poniedziałek
17:00 za śp. Stefanię i Zygmunta Engler oraz za zmarłych z rodziny Statecznych
18:00 za śp. Alfonsa Gdańca, Józefa Borkowskiego oraz krewnych
8 marca 2022 Wtorek
17:00 1. za śp. Grzegorza Mączkowskiego
2. za śp. rodziców
18:00 za śp. Zofię Sobisz w 3 w rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny
9 marca 2022 Środa
17:00 1. za śp. Annę, Romana, Alicję i Bogusławę Mamach
2. za śp. Franciszka Landowskiego w rocznicę urodzin oraz dziadków Annę i Franciszka
18:00 za śp. Gertrudę w rocznicę śmierci i Franciszka Stormowskich
10 marca 2022 Czwartek
16:00 GŁODOWO: za śp. Łucję Richter w 15 rocznicę śmierci i za śp. Brata Antoniego z okazji urodzin i zmarłych z rodziny
17:00 1. za śp. Albinę, Krystynę i Mieczysława Michnowskich oraz rodzców z obojga stron
2. za śp. Kazimierę Mazurowską od zakładu pogrzebowego
18:00 1. Za śp. Grzegorza Wiczanowskiego w rocz. urodzin
2. za śp. Kazimierza Wyzińskiego oraz Renatę i Henryka Hinc
11 marca 2022 Piątek
17:00 1. za śp. Mirosławę Strenga, rodziców Agnieszkę i Zbigniewa oraz brata Grzegorza
2. za śp. Ryszarda Szachtę od uczestników pogrzebu
18:00 za śp. Krystynę i Tomasza Hoffmann
12 marca 2022 Sobota
16:00 za śp. Kazimierza Gdańca od uczestników pogrzebu
17:00 za śp. Zenona Pircha
18:00 za śp. Jacka Fabicha
13 marca 2022 II Niedziela Wielkiego Postu
08:00 za śp. Franciszka Derę w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
09:30 za śp. Władysławę i Grzegorza Trzcińskich i zmarłych z rodziny
11:00 w intencji parafian
12:30 za śp. Joalntę Góra w rocznicę śmierci i Teresę Garską oaz Łucję Górecką