INTENCJE MSZY ŚW. 4 – 11.12.2022

II Niedziela Adwentu 4 grudnia 2022
08:00 za śp. Zofię Alaburda
09:30 za śp. Krystiana w 3 rocznicę śmierci
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: za śp. Gertrudę Sobisz w 26 w rocznicę śmierci
Poniedziałek 5 grudnia 2022
06:45 1. za śp. Annę i Jana Nadolskich, Teresę i Czesława Jarzembińskich oraz Czesława Lesnera
2. za śp. Zofię Alaburda
Wtorek 6 grudnia 2022
06:45 1. za rodziców Aftka i zmarłych z rodziny Aftka i Szynwelskich
2. za śp. Zofię Alaburda
Środa 7 grudnia 2022
06:45 1. za śp. Romana Kureckiego, rodziców Jana i Helenę Kureckich oraz Wandę i Apolinarego Gołuńskich
2. za śp. Zofię Alaburda
17:00 1. za śp. Bogdana Justę w 1 rocznicę śmierci
2. za śp. Lidię i Stanisława Pawelec w 2 w rocznicę śmierci oraz Jana i Monikę Borzyszkowskich
Czwartek 8 grudnia 2022 Niepokalane Poczęcie NMP
06:45 1. za śp. córkę Monikę, syna Romana i rodziców z obojga stron
2. za śp. Zofię Alaburda
16:00 GŁODOWO: za śp. Jarosławę i Bronisława Piopiórka
17:00 za śp. Czesława Milewskiego, rodziców Milewskich i Aszyk
Piątek 9 grudnia 2022
06:45 1. za śp. Mirosławę Strenga, rodziców Agnieszkę i Zbigniewa oraz brata Grzegorza
2. za śp. Urszulę i Augustyna Drawskich oraz Jana Sulewskiego
17:00 za śp. Kazimierza Gdańca i rodziców Walburgę i Zygmunta
Sobota 10 grudnia 2022
13:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w 90 rocznicę urodzin Marii Brodkowskiej
17:00 1. za śp. Franciszka Fiałka w 12 rocznicę śmierci
2. za śp. Romana Sulewskiego w 14 rocznicę śmierci
18:00 za śp. Zygfryda Warczaka oraz zmarłych z rodziny Warczak i Ćwikałowskich
III Niedziela Adwentu 11 grudnia 2022
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Franciszka, w 19 rocznicę śmierci i Teresę Labuda, dziadków z obojga stron, Kazimierza Cylkowskiego oraz Władysławę i Edmunda Gdaniec
11:00 za śp. Grzegorza Mączkowskiego oraz Zdzisława, Barbarę i Sylwestra Jastrzębskich
12:30 GŁODOWO: za śp. Władysławę Skiba