INTENCJE MSZY ŚW. 31.03 – 07.04.2024

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 31 marca 2024
09:30 za śp. Stefanie i Zygmunta Engler oraz zmarłych z rodziny Statecznych
11:00 za śp. Jana Wieckiego
12:30 GŁODOWO: za śp. Marię, Stanisława, Wiesława Powalskich oraz Małgorzatę i Mikołaja Dawidow i dziadków z obojga stron
Poniedziałek 1 kwietnia 2024
08:00 za śp. matkę Halinę i ojca Eugeniusza Burczyk oraz zmarłych z rodziny Toczek i Trapp
09:30 za śp. Małgorzatę, Stanisławę i Zygmunta Sikorskich
11:00 1. za śp. Jana i Joannę Szczodrowskich i Marcina
2. z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eryki w rocznicę urodzin
12:30 GŁODOWO: z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Bernadety i Kazimierza w 37 rocznicę sakramentu małżeństwa
Wtorek 2 kwietnia 2024
17:00 1. za śp. Irenę i Ignacego Fabich oraz zmarłych z rodziny Fabich i Witkowskich
2. za śp. Teresę Kamińską i zmarłych z rodziny
18:00 za śp. Krystynę, Józefa i Zygmunta Gdaniec oraz rodziców z obojga stron
Środa 3 kwietnia 2024
17:00 1. za śp. rodziców Martę i Stefana Banaszak, brata Mieczysława oraz Kunegundę i Mikołaja Kiedrowskich
2. za śp. Gerdę Meller od zakładu pogrzebowego PINEX
18:00 za śp. Radosława Burczyka w rocznicę śmierci, Renatę i zmarłych z rodziny
Czwartek 4 kwietnia 2024
16:00 GŁODOWO:
17:00 za śp. Kazimierza i Stefanię, Apolonię i Zygmunta oraz Juliannę i Czesława Żur
18:00 1. za śp. Reginę i Alojzego Studzińskich
2. za śp. Wojciecha Grosza od uczestników pogrzebu
Piątek 5 kwietnia 2024
17:00 1. za śp. Grzegorza Kureckiego od zakładu pogrzebowego PINEX
2. za śp. Wiesława Pobłockiego od uczestników pogrzebu
18:00 za śp. Stanisława Labudę w rocznicę śmierci, Urszulę i Kazimierza Justka oraz zmarłych z rodziny
Sobota 6 kwietnia 2024
17:00 1. za śp. Agnieszkę, Bronisława i Zenona Michnowskich oraz Jerzego Leszkę i Jacka Fabicha
2. za śp. Arletę Knut
18:00 za śp. Marię Gosz w rocznice śmierci, Jana, Krystiana i rodziców z obojga stron
II Niedziela Wielkanocna 7 kwietnia 2024
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Czesława Milewskiego i zmarłych z rodziny
11:00 za śp. Annę i Jana Nadolskich, Teresę i Czesława Jarzembińskich, Czesława Lesnera oraz zmarłych z rodziny
12:30 GŁODOWO: za śp. Zofię i Edwarda Majer oraz chrześniaka Dawida