INTENCJE MSZY ŚW. 30.4 – 07.05.2023

IV Niedziela Wielkanocna 30 kwietnia 2023
08:00 za śp. Władysławę i Leona Toczek oraz Mariannę i zmarłych z rodziny Redwanz
09:30 za śp. Piotra Mamacha i zmarłych z rodziny
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej Pogódzkiej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Teresy i Jana w 50 rocz. sakramentu małżeństwa
Poniedziałek 1 maja 2023
17:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń I Róży Matek z Pogódek i ich rodzin
18:00 za śp. Władysława Grosa w rocznicę śmierci
Wtorek 2 maja 2023
17:00 1. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń I Róży Matek z Koźmina i ich rodzin
2. za śp. Katarzynę i Pawła i zmarłych z rodziny Piechowskich oraz Helenę i Jana Daga
18:00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń II Róży Matek z Pogódek i ich rodzin
Środa 3 maja 2023 Uroczystość NMP Królowej Polski
08:00 za śp. Jana w 4 rocznicę śmierci oraz Andrzeja, Agnieszkę i Franciszka Skocznych
09:30 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
11:00 za śp. Zygmunta Szynalewskiego oraz rodziców Szynalewskich i Piotrzkowskich i bratową Wandę
12:30 GŁODOWO: za śp. Oksanię, Edwina i Wiesława Borkowskich oraz matkę Klarę
Czwartek 4 maja 2023
16:00 GŁODOWO: za śp. Alfonsa Piepiórkę, Edwarda i rodziców z obojga stron
17:00 za śp. córkę Monikę, syna Romana i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 za śp. Władysław, Marianna i Stanisław Syldat
Piątek 5 maja 2023
15:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w 50 rocznicę sakramentu małżeństwa Marii i Mieczysława
17:00 za śp. Aleksandrę i Sławomira Kurzyk w dniu urodzin
18:00 1. o siłę i potrzebne łaski dla męża
2. za śp. Władysławę i Edmunda Gdaniec, Teresę, Franciszka i Wandę Labuda oraz Krzysztofa Labudę
Sobota 6 maja 2023
16:00 1. za śp. Krzysztofa Machutę od uczestników pogrzebu
2. za śp. Władysława Sudera od uczestników pogrzebu
17:00 1. za śp. Teofil Laskowskiego, Weronikę i Alojzego Gosz, Weronikę i Jerzego Laskowskich i rodziców chrzestnych
2. za śp. Jana i Różę Fijał
18:00 za śp. Jadwigę i Henryka Goldschmidt, Teresę i Franciszka Latos i dziadków z obojga stron
V Niedziela Wielkanocna 7 maja 2023
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Rafał Rynga oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron
11:00 za śp. Mieczysława Leszkę w rocznicę śmierci
12:30 GŁODOWO: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w 85 rocznicę urodzin