INTENCJE MSZY ŚW. 30.10 – 6.11.2022

XXXI Niedziela Zwykła 30 października 2022
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Zygmunta Połoma, Henryka Flisa i rodziców z obojga stron
11:00 za śp. Arkadiusza, Wandę i Pawła Pawelec oraz za Franciszka Milewskiego
12:30 GŁODOWO: za śp. Zenona i ojca Stanisława
Poniedziałek 31 października 2022
17:00 za śp. Władysławę i Leona Toczek oraz Mariannę i zmarłych z rodziny Redwanz
18:00 za zmarłych z rodziny Dera, Poluszka, Wyszeckich i Skwierawskich
Wtorek 1 listopada 2022
08:00 za sp. Józefa Kiwacza raz rodziców Brzoskowskich i Kiwacz
09:30 za śp. Annę i Jana Nadolskich, Teresę i Czesława Jarzembińskich oraz Czesława Lesnera
11:00 GŁODOWO: za śp. Edmunda Kowalskiego, Jana Labudę oraz Jadwigę i Józefa Kowalskich
13:00 w intencji parafian
Środa 2 listopada 2022
09:30 za zmarłe członkinie II Róży Matek z Pogódek i za zmarłych z ich rodzin
16:00 GŁODOWO:
17:00 zbiorowa za zmarłych
Czwartek 3 listopada 2022
08:00 w intencji myśliwych, leśników i członków Koła Łowieckiego JEDNOŚĆ Gdańsk oraz tych, którzy odeszli już do wieczności
16:00 GŁODOWO: za śp. Syna Rafała, rodziców z obojga stron i rodzeństwo
17:00 1. za zmarłe członkinie I Róży Matek z Koźmina i zmarłych z ich rodzin
2. za śp. Teresę Kamińską, Franciszka Zadrąga, rodziców Bielawskich, Kamińskich i Zadrąg i zmarłych z rodziny
18:00 za śp. rodziców Ewę i Jana Niemczyk, brata Mirosława oraz Renatę i Radosława Burczyk
Piątek 4 listopada 2022
17:00 1. za śp. Wojciecha oraz rodziców Gołuńskich i Dorawa
2. za śp. Kazimierę, Zygmunta i Kazimierza Mazurowskich
18:00 za śp. Antoninę i Alojzego oraz zmarłych z rodziny Gdaniec i Gołuńskich
Sobota 5 listopada 2022
16:00 1. za śp. Franciszka Kutelę
2. za śp. Mieczysława Radomskiego od uczestników pogrzebu
17:00 za zmarłe członkinie I Róży Matek z Pogódek i zmarłych z ich rodzin
18:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
XXXII Niedziela Zwykła 6 listopada 2022
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Zygmunta Szynalewskiego oraz rodziców Szynalewskich i Piotrzkowskich
11:00 za śp. Grzegorza Mączkowskiego
12:30 GŁODOWO: za śp. Zbigniewa w 10 w rocznicę śmierci i Władysława