INTENCJE MSZY ŚW. 27.2 – 06.03.2022

VIII Niedziela Zwykła 27 lutego 2022
08:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii w 70 rocznicę urodzin
09:30 za śp. Irenę i Władysława Niemczyk i zmarłych z rodziny
11:00 za śp. Eugeniusza Gołuńskiego
12:30 GŁODOWO: w intencji parafian
Poniedziałek 28 lutego 2022
17:00 za śp. Romana Kureckiego, rodziców Jana i Helenę oraz zmarłych z rodziny Kureckich i Paubickich
18:00 za śp. Eugeniusza Gołuńskiego
Wtorek 1 marca 2022
17:00 1. za śp. Jana Wieckiego oraz rodziców Marię i Władysława
2. za śp. Romna Zgodę w rocznicę urodzin
18:00 za śp. Eugeniusza Gołuńskiego
Środa Popielcowa 2 marca 2022
09:30 za śp. Krystynę Szarafin, siostrę Irenę i Janinę oraz zmarłych z rodziny
16:00 GŁODOWO: za dusze w czyśćcu
18:00 1. śp. Jadwigę Kosznik w drugą rocznicę śmierci
2. za śp. Kazimierę Mazurowską
Czwartek 3 marca 2022
16:00 GŁODOWO: do Opatrzności Bożej, św. Aniołów Stróżów, św. Ap. Piotra i Pawła z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
17:00 1. za śp. Stefanię w 1 rocznicę śmierci i Kazimierza Żur
2. za śp. Kazimierę Mazurowską od uczestników pogrzebu
18:00 za śp. Małgorzatę, w dniu urodzin i Grzegorza Alaburda
Piątek 4 marca 2022
17:00 1. za śp. Urszulę i Augustyna Drawskich oraz Jana Sulewskiego
2. Za śp. Agnieszkę Dąbrowską od II Róży Matek z Pogódek
18:00 za śp. Bernarda Neubauera
Sobota 5 marca 2022
16:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Franciszki Połom w 80 rocznicę urodzin
17:00 za śp. syna Krzysztofa, rodziców Jana i Helenę Kureckich oraz Jana i Annę Marchewicz
18:00 za śp. Jana i Joannę Szczodrowskich i za Marcina
I Niedziela Wielkiego Postu 6 marca 2022
08:00 za śp. Zygmunta, Franciszka, Łucję Mazurowskich, Kazimierza Kosznika, Jadwigę i Franciszka Świeczkowskich
09:30 w intencji parafian
11:00 za śp. Tomasza Myszkiera w dniu urodzin i ojca Lecha
12:30 GŁODOWO: za śp. Józefa Kobielę w rocznicę śmierci