INTENCJE MSZY ŚW. 27.12.2020 – 03.01.2021

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 27 grudnia 2020
08:00 za śp. Mirosławę Strenga, rodziców Agnieszkę i Zbigniewa oraz brata Grzegorza
08:30 w pewnej intencji
09:30 za śp. Stanisława Stormowskiego w 2 rocznicę śmierci
10:00 w pewnej intencji
11:00 za śp. Józefa Kiwacza oraz rodziców Brzoskowskich i Kiwacz
12:30 GŁODOWO: za śp. Petronelę i Stanisława Jelińskich, Zdzisławę i dziadków z obojga stron
Poniedziałek 28 grudnia 2020
17:00 za śp. rodziców Kopeć w rocznicę śmierci, Zenona, Agnieszkę i Bronisława Michnowskich oraz za Tadeusza
18:00 za śp. rodziców Irenę w 6 rocznicę śmierci i Pawła Orlikowskich, brata Jana, Teresę i Jana Drawskich, i zmarłych z rodziny
Wtorek 29 grudnia 2020
17:00 za śp. Romana Kureckiego
18:00 za śp. Elżbietę Kleinglas
Środa 30 grudnia 2020
17:00 1. za śp. Jadwigę i Feliksa Dysarz
2. za śp. Romana Kureckiego
18:00 za śp. Bogdana Sobczaka od zakładu pogrzebowego PINEX
Czwartek 31 grudnia 2020
17:00 za śp. Zofię i Piotra Ćwiklińskich oraz Włodzimierza Makowskiego
Piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2021
09:00 zbiorowa za zmarłych za śp. Lecha i Tomasza Myszkier, Ritę, Jana i Włodzimierza Maszka, Stanisława Labudę, Hildegardę Bielang; Kazimierza Piechowskiego i zmarłych z rodziny; Bernarda Neubauera, Matyldę Szczygłowską, Jana i Martę Kortas Zygmunta Lorbieckiego; Halinę, Franciszka i Jarosława Kropidłowskich; za śp. Marcina i Andrzeja Pałasz; Felicję, Józefa i Franciszkę Witkowskich; Irenę, Ignacego, Ireneusza i Dariusza Fabich oraz za Wiesławę;

09:30 za śp. Bernadetę i Henryka Szczodrowskich
11:00 w intencji parafian
12:00 o szczęśliwe rozwiązanie
12:30 GŁODOWO: za śp. Reginę i Franciszka Kaczorowskich
16:00 …………………………………………………………
2 stycznia 2021 Sobota
16:00 za śp. rodziców i rodzeństwo z obojga stron
17:00 za śp. Władysławę i Leona Toczek oraz Mariannę i zmarłych z rodziny Redwanz
18:00 za śp. rodziców Teresę w rocznicę śmierci i Jana Drawskich oraz dziadków
Niedziela 3 stycznia 2021
08:00 za śp. Jadwigę Kosznik w dniu urodzin
08:30 w pewnej intencji
09:30 w intencji parafian
10:00 w pewnej intencji
11:00 za śp. Henryka Chmielińskiego i rodziców
12:30 GŁODOWO: z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i zgodę w rodzinie