INTENCJE MSZY ŚW. 27.09 – 4.10.2020

XXVI Niedziela Zwykła 27 września 2020
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Gertrudę i Feliksa Brzoskowskich oraz Bronisławę i Franciszka Gdaniec
11:00 1. za śp. rodziców Józefę i Pawła Knopa oraz dziadków z obojga stron
2. za śp. Romana Kureckiego
12:30 GŁODOWO: za śp. Alfonsa Piepiórkę rodziców i dziadków z obojga stron
Poniedziałek 28 września 2020
17:00 za śp. Romana Kureckiego
18:00 za śp. synów Leszka i Zbigniewa, rodziców z obojga stron oraz siostry i braci
Wtorek 29 września 2020
17:00 1. za śp. Jana i Bernardynę Laskowskich i rodziców z obojga stron
2. za śp. Romana Kureckiego
18:00 1. za śp. ojca Józefa w rocznicę śmierci i urodzin i Helenę Trapp oraz Teresę i Jana Drawskich
2. za śp. Eugenię i Zygmunta Żakowskich, Jana Owsianego oraz Zofię i Juliusza Sobisz
Środa 30 września 2020
17:00 1. za śp. Mirosława w rocznicę śmierci i Ewę Niemczyk
2. za śp. Romana Kureckiego
18:00 1. za śp. Krystiana Gosza w 2 rocznicę śmierci oraz jego rodziców Marię i Jana
2. za śp. Leszka Śliwickiego od uczestników pogrzebu
Czwartek 1 października 2020
16:00 GŁODOWO: za śp. Tomasza Brzezińskiego w rocznicę śmierci
18:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w 15 rocznicę sakramentu małżeństwa
Piątek 2 października 2020
17:00 za śp. Bernarda i Helenę Kosznik oraz Jana i Jadwigę
18:00 1. za śp. rodziców Kosznik i Gdaniec oraz siostry i brata
2. za śp. Księdza Eugeniusza Stelmacha
Sobota 3 października 2020
16:00 GŁODOWO: za śp. Henryka Dolnego od uczestników pogrzebu
17:00 za śp. Elżbietę Kleinglas
18:00 za śp. Czesława Milewskiego, rodziców Milewskich i Aszyk oraz siostry i szwagrów
XXVII Niedziela Zwykła 4 października 2020 Odpust Świętych Aniołów Stróżów
08:00 1. za śp. Renatę i Radosława Burczyk, rodziców, dziadków i zmarłych z rodziny
2. za śp. Zygfryda Warczaka
09:30 za śp. Franciszkę Witkowską, Felicję i Józefa
11:30 Suma Odpustowa w intencji parafian