INTENCJE MSZY ŚW. 26.9 – 03.10.2021

XXVI Niedziela Zwykła 26 września 2021
08:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
09:30 za śp. Gertrudę i Feliksa Brzoskowskich oraz Bronisławę i Franciszka Gdaniec
11:00 za śp. Teresę Gdaniec i zmarłych z rodziny
12:30 GŁODOWO: za śp. Alfonsa Piepiórkę i rodziców z obojga stron
Poniedziałek 27 września 2021
17:00 za śp. Teofila Laskowskiego w 5 rocznicę śmierci
18:00 za śp. synów Zbigniewa i Leszka Osowskich i rodziców z obojga stron
Wtorek 28 września 2021
17:00 1. z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo Aliny i Adama w 25 rocznicę sakramentu małżeństwa
2. za śp. Pawła Kochanek
18:00 1. za śp. Zofię Alaburda od I Róży Matek z Pogódek
2. za śp. Józefę w 2 rocznicę śmierci i Edmunda Hanysz oraz zmarłych z rodziny Chmielińskich
Środa 29 września 2021
17:00 1. Za śp. Jana i Franciszkę Toczek i dziadków Toczek i Sadurskich
2. za śp. ojca Józefa w rocznice urodzin i śmierci i Helenę Trapp oraz Teresę i Jana Drawskich
18:00 za śp. Bernardynę i Jana Laskowskich
Czwartek 30 września 2021
17:00 1. za śp. Justynę i Władysława Kokosz
2. za śp. Annę Szczypior od uczestników pogrzebu
18:00 1. za śp. Krystiana Gosza w 3 rocznicę śmierci oraz jego rodziców Marię i Jana
2. za śp. Marię Grabowską w rocznicę śmierci i męża Alfonsa
Piątek 1 października 2021
17:00 1. zbiorowa za zmarłych
2. za śp. Zdzisława Trzcińskiego od zakładu pogrzebowego PINEX
18:00 1. za śp. Helenę i Bernarda Kosznik, Bronisławę i Franciszka Gdaniec oraz siostry i brata
2. za śp. Franciszka Chmielińskiego od uczestników pogrzebu
Sobota 2 października 2021
16:00 GŁODOWO: za śp. Jadwigę i Alfonsa Kobus oraz Bernarda i Gabrielę Klaist
17:00 za śp. Bernarda i Helenę Kosznik, Jana, Jadwigę, Krystynę i Kazimierza
18:00 za śp. Renatę i Radosława Burczyk i zmarłych z rodziny
XXVII Niedziela Zwykła 3 października 2021
08:00 za śp. Mirosławę Strenga w 3 rocznicę śmierci, rodziców Agnieszkę i Zbigniewa oraz brata Grzegorza
09:30 Za śp. Franciszkę Witkowską w rocz. śmierci i zm. z rodziny
11:30 Suma odpustowa w intencji parafian