INTENCJE MSZY ŚW. 26.06 – 03.07.2022

XIII Niedziela Zwykła 26 czerwca 2022
08:00 za śp. Pelagię i Antoniego Jarzembińskich, zmarłych z rodziny oraz Agnieszkę i Alfonsa Ćwikałowskich i zmarłych z rodziny
09:30 za śp. Gertrudę i Feliksa Brzoskowskich raz Kazimierza Kosznika
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: za śp. Jadwigę i Gertrudę Kerlin
Poniedziałek 27 czerwca 2022
17:00 za śp. Jana Gosza w rocznicę urodzin oraz Marię i Krystiana
18:00 1. za śp. Kazimierza Piechowskiego w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
2. za śp. Zbigniewa Ciecholewskiego
Wtorek 28 czerwca 2022
17:00 1. za śp. Jana Wieckiego w rocznicę urodzin
2. za śp. Kazimierę Mazurowską
18:00 za śp. Gertrudę i Zbigniewa Steć oraz Jana i Martę Kortas
Środa 29 czerwca 2022 Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła
09:30 1. za śp. Agnieszkę w 14 rocznicę śmierci oraz Bronisława i Zenona Michnowskich
2. za śp. rodziców Ewę i Jana Niemczyk i brata Mirosława
18:00 SUMA ODPUSTOWA w intencji parafian
Czwartek 30 czerwca 2022
17:00 1. za śp. Bernarda i Feliksa Borzyszkowskich
2. za śp. Zbigniewa i Barbarę Barkowskich
18:00 Za śp. Ludwikę, Stefana Alaburda, dziadków Żurawskich i Franciszka
Piątek 1 lipca 2022
17:00 za śp. Waldemara Gołuńskiego, rodziców Jana i Leokadię Stencel, Helenę i Józefa Trapp, Gertrudę i Alojzego Wasik, braci i ich żony, Franciszkę Muszkowską i zmarłych z rodziny
18:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Haliny
Sobota 2 lipca 2022
17:00 za śp. Marię i Edmunda Ludka
18:00 za śp. Edmunda Leszczyńskiego, zmarłych z rodziny Leszczyńskich oraz za Marcina Szczęsnego
XIV Niedziela Zwykła 3 lipca 2022
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Irenę i Zygmunta Sobisz i rodziców z obojga stron
11:00 za śp. ojca Stanisława w rocznicę śmierci, matkę Józefę, braci Józefa i Zbigniewa Wołczak i zmarłych z rodziny
12:30 GŁODOWO: za śp. Tadeusza i Lidię Borkowskich