INTENCJE MSZY ŚW. 24 – 31.10.2021

XXX Niedziela Zwykła 24 października 2021
08:00 Za śp. Agnieszkę, Leonarda, Józefa i Zenona Borkowskich
09:30 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Ewy i Piotra w 40 rocznicę sakramentu małżeństwa
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę
Poniedziałek 25 października 2021
17:00 Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej Pogódzkiej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 25 rocznicy sakramentu małżeństwa
18:00 za śp. Bogdan Sobczaka w I rocznicę śmierci
Wtorek 26 października 2021
17:00 1. za śp. Mieczysława Leszkę oraz Marię, Zofię i Józefa Szczodrowskich
2. za śp. Józefa Glodschmidta w 1 rocznicę śmierci
18:00 1. za śp. Tadeusza, Bogusława i Pawła Husarek oraz teściów
2. za śp. Mariana Tobojkę w 25 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
Środa 27 października 2021
17:00 1. za śp. Wandę Walędziak w rocznicę urodzin i śmierci i rodziców z obojga stron
2. za śp. Gertrudę i Franciszka Wieckich oraz Jerzego Burczyka
18:00 za śp. Stanisława Labudę i Urszulę Justka
Czwartek 28 października 2021
17:00 1. za śp. Romana Sierockiego i zmarłych z rodziny
2. za śp. Erykę Trzebiatowską
18:00 1. za śp. Władysławę i Leona Toczek oraz Mariannę i zmarłych z rodziny Redwanz
2. za śp. rodziców Małgorzatę i Jerzego Went
Piątek 29 października 2021
17:00 1. za śp. Waleskę i Jana Szweda
2. za śp. Stanisława, Małgorzatę i Zygmunta Sikorskich
18:00 Za śp. Irenę w rocznicę śmierci, Ignacego, Ireneusza, Dariusza Fabich i Wiesławę
Sobota 30 października 2021
16:00 za śp. Elżbietę Weijer w 4 w rocznicę śmierci
17:00 za śp. Jadwigę i Józefa Gosz
18:00 za śp. Arkadiusza, Wandę i Pawła Pawelec oraz Franciszka Milewskiego
XXXI Niedziela Zwykła 31 października 2021
08:00 za śp. Józefa Kiwacza oraz rodziców Brzoskowskich i Kiwacz
09:30 w intencji parafian
11:00 Za śp. zmarłych z rodziny Derra, Skwierawskich i Poluszka
12:30 GŁODOWO: za śp. Zenona i ojca Stanisława