INTENCJE MSZY ŚW. 20 – 27.12.2020

IV Niedziela Adwentu 20 grudnia 2020
08:00 za śp. Teofila Laskowskiego i rodziców z obojga stron
08:30 w pewnej intencji
09:30 w intencji parafian
10:00 w pewnej intencji
11:00 za śp. syna Krzysztofa w dniu urodzin
12:30 GŁODOWO: za śp. Romana, Jadwigę i Witolda
Poniedziałek 21 grudnia 2020
06:45 1. za śp. Joannę i Sergiusza Łukowicz
2. za śp. siostrę Krystynę i Leona Paszek raz rodziców Dorawa
07:30 w pewnej intencji
Wtorek 22 grudnia 2020
06:45 1. za śp. Władysławę, Bernarda i Feliksa Borzyszkowskich
2. za śp. Zbigniewa, Stefanię, Teofila i Stanisława Ciecholewskich
07:30 w pewnej intencji
Środa 23 grudnia 2020
06:45 1. za śp. Romana i rodziców Stromskich i Hahn
2. za śp. Brygidę Gliszczyńską w 25 rocznicę śmierci
07:30 w pewnej intencji
18:00 za śp. Bernarda Neubauera w 12 rocznicę śmierci
Czwartek 24 grudnia 2020
06:45 za śp. Teresę i Jana Świeczowskich
07:30 w pewnej intencji
21:00 w pewnej intencji
22:00 w pewnej intencji

22:00 GŁODOWO: za śp. Stanisława Henniga, zmarłych z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
23:00 w pewnej intencji
24:00 w intencji parafian
Piątek 25 grudnia 2020 Uroczystość Narodzenia Pańskiego
09:30 za śp. Jana Wieckiego
10:00 w pewnej intencji
11:00 za śp. Stefanię i Zygmunta Engler i za zmarłych z rodziny Statecznych
12:30 za śp. Zofię i Józefa Żurawskich

12:30 GŁODOWO: za śp. Genowefę w rocznicę śmierci, Edwarda i Krzysztofa Milczewskich
Sobota 26 grudnia 2020
08:00 za śp. Bernarda Sierockiego w rocznicę śmierci
09:30 za śp. Annę i Jana Nadolskich, Teresę Jarzembińską i Czesława Lesnera
11:00 w pewnej intencji
12:30 GŁODOWO: za śp. rodziców Stanisława i Agnieszkę Góra
17:00 za śp. Zygmunta Połoma i za dusze w czyśćcu
Niedziela Świętej Rodziny 27 grudnia 2020
08:00 za śp. Mirosławę Strenga, rodziców Agnieszkę i Zbigniewa oraz brata Grzegorza
08:30 w intencji parafian
09:30 za śp. Stanisława Stormowskiego w 2 rocznicę śmierci
10:00 w pewnej intencji
11:00 za śp. Józefa Kiwacza oraz rodziców Brzoskowskich i Kiwacz
12:30 GŁODOWO: za śp. Petronelę i Stanisława Jelińskich, Zdzisławę i dziadków z obojga stron