INTENCJE MSZY ŚW. 18 – 25.10.2020

XXIX Niedziela Zwykła 18 października 2020
08:00 za śp. Romana Hahna w 23 rocznicę śmierci oraz rodziców i rodzeństwo
09:30 za śp. Andrzeja w 5 rocznicę śmierci oraz Jana, Agnieszkę i Franciszka Skocznych
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: za śp. Marię i Edmunda Sobiechowskich i zmarłych z rodziny Czarnowskich i Sobiechowskich
Poniedziałek 19 października 2020
17:00 w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki
18:00 za śp. Czesława Kamińskiego, Mariannę i zmarłych z rodziny
Wtorek 20 października 2020
17:00 1. za śp. Jana, Agnieszkę, Franciszkę i Józefa Burczyk
2. za śp. córkę Monikę w rocznicę śmierci syna Romana i zmarłych z rodziny
18:00 1. za śp. Joannę i Sergiusza Łukowicz
2. za śp. Stanisława Skarżyńskiego od zakładu pogrzebowego PINEX
Środa 21 października 2020
17:00 1. za śp. Weronikę Gosz i Teofila Laskowskiego
2. za śp. Romana Kureckiego
18:00 1.za śp. siostrę Krystynę i Leona Paszek
2. za śp. Martę i Jana Krzyżyńskich oraz Małgorzatę Went
Czwartek 22 października 2020
17:00 1. za śp. Waldemara Gołuńskiego, rodziców Wandę i Juliana, brata i siostrę, Eugeniusza i zmarłych z rodziny Gołuńskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. za śp. Teresę i Jana Drawskich oraz Agnieszkę, Jana i Józefa Burczyk
18:00 1. za śp. Stefanię i Jerzego Zarębskich oraz zmarłych z rodziny
2. za śp. Henryka Krauzę od uczestników pogrzebu
Piątek 23 października 2020
17:00 1. za śp. Irenę i Adama Czarnowskich
2. za śp. rodziców Jana w 10 rocznicę śmierci i Teresę Drawskich, Irenę, Pawła i Jana Orlikowskich i dusze w czyśćcu
18:00 1. za śp. Zofię i Czesława Marchewicz
2. Za śp. Jana Beiera – int. od uczestników pogrzebu
Sobota 24 października 2020
16:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w 60 rocznicę urodzin Danuty
17:00 KOBYLE: za śp. Zygmunta Połoma i zmarłych z rodziny Połom i Pobłockich
17:00 za śp. Tadeusza Szultkę i zmarłych z rodziny Szultka i Jażdżewskich
18:00 za śp. Agnieszkę, Leonarda, Józefa i Zenona Borkowskich
XXX Niedziela Zwykła 25 października 2020
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Kazimierza Piechowskiego i zmarłych z rodziny
11:00 za śp. rodziców Kazimierza i Wandę Szczodrowskich oraz brata Stanisława
12:30 GŁODOWO: za śp. Kazimierę Kiedrowicz – od pracowników Szkoły Podstawowej w Lubaniu

13:00 Msza św. w Lesie Jaroszewskim za pomordowanych tam w 1939 roku naszych parafian