INTENCJE MSZY ŚW. 18 – 25.09.2022

XXV Niedziela Zwykła 18 września 2022
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Zygmunta Szynalewskiego
11:00 za śp. Grzegorza Mączkowskiego oraz Zdzisława, Barbarę i Sylwestra Jastrzębskich
12:30 GŁODOWO: za śp. matkę Józefę w rocznicę śmierci, ojca Stanisława, zmarłych z rodziny Wołczak i Łankowskich
Poniedziałek 19 września 2022
17:00 za śp. Ewę i Jana Niemczyk, brata Mirosława oraz Agnieszkę i Albina Burczyk
18:00 za śp. Bernardynę i Jana Laskowskich
Wtorek 20 września 2022
17:00 1. za śp. córkę Monikę, syna Romana i rodziców z obojga stron
2. za śp. Józefę i Pawła Knopa oraz siostrę Bożenę
18:00 1. za śp. Eugenię i Zygmunta Żakowskich i zmarłych z rodziny
2. za zmarłych z rodziny Przytarskich
Środa  21 września 2022
17:00 1. za śp. Władysławę Karczyńską w dniu urodzin
2. za śp. Helenę Lehmann i syna Waldemara
18:00 za śp. Bogusława w rocznicę śmierci oraz Tadeusza, Weronikę i Pawła Husarek
Czwartek 22 września 2022
17:00 za śp. Marka w rocz. śmierci i Ramonę Mazurowskich oraz dziadków z obojga stron
18:00 1. za śp. Stanisława Skarżyńskiego
2. za śp. Marię Grabowską w rocznicę śmierci i jej męża Alfonsa
Piątek 23 września 2022
17:00 1. za śp. Wandę, Pawła, Arkadiusza Pawelec oraz Annę, Kazimierza i Zygmunta Morawiec
2. za śp. żonę Iwonę Skuza, córkę Sylwię Zielińską oraz rodziców Skuza i Ściesińskich
18:00 1. za śp. Za śp. Bogumiłę i Feliksa Bollin i zmarłych z rodziny
2. za śp. Eugeniusz, Teresę i Krzysztofa i zmarłych z obojga stron
Sobota 24 września 2022
16:00 1. za śp. Jadwigę Sikorską od zakładu pogrzebowego PINEX
2. za śp. Wiktora Sierockiego od zakładu pogrzebowego PINEX
17:00 za śp. Tomasza w 3 w rocznicę śmierci i Lecha Myszkier
18:00 za śp. Walburgę w dniu urodzin, Zygmunta i Kazimierza Gdaniec oraz Stefanię i Kazimierza Żur
XXVI Niedziela Zwykła 25 września 2022
08:00 za śp. Gertrudę i Feliksa Brzoskowskich oraz Bronisławę i Franciszka Gdaniec
09:30 w intencji parafian
11:00 1. za śp. Dawida Hepkę w rocznicę urodzin
1. za śp. Marię Piechowską w 1 rocznicę śmierci i Teresę Gdaniec w rocznicę śmierci
12:30 GŁODOWO: za śp. Kazimierza Kowalewskiego, rodziców z obojga stron i siostrę