INTENCJE MSZY ŚW. 16 – 23.05.2021

Wniebowstąpienie Pańskie 16 maja 2021.
08:00 za śp. Jana Szczygłowskiego, Jerzego Kasprzyckiego oraz zmarłych z rodziny Szczygłowskich i Kasprzyckich
09:30 za śp. Wiesława w rocznicę śmierci oraz Leokadię i Feliksa Huzarek
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: Za śp. Zofię i Stanisławę
Poniedziałek 17 maja 2021
17:00 za śp. Jerzego Kasprzyckiego oraz Zofię i Franciszka Chmielińskich
18:00 za śp. rodziców Monikę i Bernarda Aszyk, Helenę i Józefa Kasickich;
Wtorek 18 maja 2021
17:00 1. Za śp. Jana, Bogumiłę, Andrzeja Sosnowskich oraz z rodziny Lewickich
2. o Błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinach I Róży Matek z Jaroszew
18:00 1. śp. Edwarda Majera od uczestników pogrzebu
2. za śp. Władysława, Weronikę, Zygmunta, Andrzeja i Jana Sowińskich
Środa 19 maja 2021
17:00 1. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla I Róży Matek z Koźmina
2. za śp. Romana Zgodę od rodziny
18:00 za śp. Bernarda Neubauera i Zygmunta Lorbieckiego
Czwartek 20 maja 2021
17:00 1. za śp. rodziców Helenę i Klemensa Dolnych
2. Za śp. Jadwigę, Witolda i Józefa Skoniecznych
18:00 1. za śp. Joannę i Sergiusza Newlin-Łukowicz
2. za śp. Teresę Nadolską w 1 rocznicę śmierci
Piątek 21 maja 2021
17:00 1. za śp. Alojzego Sulewskiego w rocznicę śmierci i za braci
2. za śp. Leszka Śliwickiego i zmarłych z rodziny
18:00 1. za śp. Jadwigę i Bronisława Pawelec
2.Za śp. Barbarę Michnowską i rodziców z obojga stron.
Sobota 22 maja 2021
16:00 za śp. Konstantynę Skwierawską w rocznicę śmierci oraz za Jana
17:00 za śp. Walburgę i Zygmunta Gdaniec i rodziców z obojga stron oraz zmarłych z rodziny
18:00 za śp. rodziców, siostrę i brata
Zesłanie Ducha Świętego 23 maja 2021
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Mieczysława Leszkę z okazji urodzin
11:00 za śp. Annę i Jana Nadolskich, Teresę Jarzembińską i Czesława Lesnera
12:30 GŁODOWO: za śp. Józefa Jurczyka, Ewelinę Dzwonkowską, rodziców z obojga stron oraz Małgorzatę i Leonarda Barkowskich