INTENCJE MSZY ŚW. 13 – 20.11.2022

XXXIII Niedziela Zwykła 13 listopada 2022
08:00 za śp. Zofię Alaburda
09:30 za śp. Jana i Teresę Toczek oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: za śp. Kazimierza Kowalewskiego, rodziców z obojga stron i siostrę
Poniedziałek 14 listopada 2022
17:00 1. za śp. Wojciecha oraz rodziców Gołuńskich i Dorawa
2. o zdrowie dla Danuty
18:00 za śp. Zofię Alaburda
Wtorek 15 listopada 2022
17:00 1. za śp. Edmunda Turzyńskiego, rodziców i braci
2. za śp. Bożenę Szulist od zakładu pogrzebowego
18:00 1. za śp. Jana Gosza w rocznicę śmierci oraz Marię i Krystiana
2. za śp. Zofię Alaburda
Środa 16 listopada 2022
17:00 za śp. Jerzego Kasprzyckiego i zmarłych z rodziny Kasprzyckich
18:00 1. za śp. Jana Watkowskiego w 9 rocznicę śmierci
2. za śp. Zofię Alaburda
Czwartek 17 listopada 2022
17:00 1. za śp. Wandę, Mieczysława, Zygmunta, Danutę, Marię i Jana
2. za śp. Krzysztofa, Jerzego i Stefanię Zarębskich i zmarłych z rodziny
18:00 za śp. Zofię Alaburda
Piątek 18 listopada 2022
17:00 1. za śp. Andrzeja, Bogumiłę i Jana Sosnowskich oraz Małgorzatę, Leona, Halinę i Kazimierza Lewickich
2. za zmarłe członkinie I Róży Matek z Jaroszew
18:00 1. za śp. Franciszka Fiałka w rocznicę urodzin
2. za śp. Zofię Alaburda
Sobota 19 listopada 2022
16:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 50 rocznicę sakramentu małżeństwa Krystyny i Wiesława
17:00 1 za śp. Ignacego Drawskiego od zakładu pogrzebowego PINEX
2. za śp. Zofię Alaburda
18:00 za śp. Marię i Edmunda Ludka oraz Marię i Józefa Pawelec
XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 20 listopada
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Zofię Alaburda
11:00 za śp. Bernadetę i Henryka Szczodrowskich oraz rodziców i rodzeństwo
12:30 GŁODOWO: za śp. Piotra Hinca