INTENCJE MSZY ŚW. 12 – 19.11.2023

XXXII Niedziela Zwykła 12 listopada 2023
08:00 za śp. Jana Szczygłowskiego, Jerzego Kasprzyckiego i zmarłych z rodziny Kasprzyckich i Szczygłowskich
09:30 w intencji parafian
11:00 za śp. Jadwigę i Feliksa Dysarz
12:30 GŁODOWO: za śp. Helenę Malinowską z okazji urodzin
Poniedziałek 13 listopada 2023
17:00 za zmarłe członkinie I Róży Matek z Pogódek i zmarłych z ich rodzin
18:00 za śp. Bernarda Neubauera, Matyldę i Jana Szczygłowskich i zmarłych z rodziny
Wtorek 14 listopada 2023
17:00 1. śp. Rafała Rynga w rocznicę urodzin oraz za rodziców i rodzeństwo
2. za śp. Zofię i Jana Jasińskich
18:00 1. za śp. Wojciecha oraz rodziców Gołuńskich i Dorawa
2. za śp. Zofię Sulewską w 3 rocznicę śmierci
Środa 15 listopada 2023
17:00 1. śp. Czesława w rocznicę śmierci i Teresę Jarzembińskich oraz zmarłych z rodziny
2. za śp. Czesława Milewskiego, rodziców Milewskich i Aszyk oraz siostry i szwagrów
18:00 za śp. ojca Jana i brata Władysława Kropidłowskich
Czwartek 16 listopada 2023
17:00 1. za śp. Jerzego Kasprzyckiego i zmarłych z rodziny Kasprzyckich
2. za śp. rodziców Henryka i Teresę Kaszubowskich oraz Reginę i Alojzego Studzińskich
18:00 za śp. Małgorzatę Żywicką
Piątek 17 listopada 2023
17:00 1. za zmarłe członkinie I Róży Matek z Jaroszew i zmarłych z ich rodzin
2. za śp. Jana, Bogumiłę, Andrzeja Sosnowskich oraz Małgorzatę, Leona, Halinę i Kazimierza Lewickich
18:00 za śp. Agnieszkę Freitag
Sobota 18 listopada 2023
17:00 1. z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej w rodzinie
2. za śp. Józefa i Genowefę Aftka oraz zmarłych z rodziny Aftka i Szynalewskich
18:00 za śp. Edmunda Turzyńskiego, Alfonsa i rodziców
XXXIII Niedziela Zwykła 19 listopada 2023
08:00 za śp. Franciszka Fiałka w rocznicę urodzin
09:30 za śp. Bernadetę i Henryka Szczodrowskich, rodziców i rodzeństwo
11:00 1. w intencji parafian
2. o łaskę zdrowia dla Heleny
12:30 GŁODOWO: za śp. Ks. Janusza Grzybka z okazji imienin