INTENCJE MSZY ŚW. 11 – 18.09.2022

11 września 2022 XXIV Niedziela Zwykła
08:00 za śp. Mirosławę Strenga, rodziców Agnieszkę i Zbigniewa oraz brata Grzegorza
09:30 za śp. Kazimerza Kosznika w I rocznicę śmierci oraz za Bernadetę i Henryka Szczodrowskich
11:00 1. w intencji parafian
2. z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Czesława w 40 rocznicę sakramentu małżeństwa
12:30 GŁODOWO: za śp. Łucję, Benedykta, Bogdana Góreckich oraz Jolantę Góra
12 września 2022 Poniedziałek
17:00 1. za śp. Czesława Milewskiego i Władysławę Szynalewską w rocznicę śmierci
2 z śp. Piotra Szturmowskiego, patrona naszej Szkoły w rocznicę męczeńskiej śmierci
18:00 za śp. Jana i Wandę Narloch, siostrę Teresę i zmarłych z rodziny
13 września 2022 Wtorek
17:00 1. za śp. Jerzego i Bogdana Wycinka ora rodziców z obojga stron
2. za śp. Brunona Żurawskiego w rocz. śm., rodziców Józefę i Feliksa Alaburda oraz zm. z rodz.
18:00 za śp. Krystynę i Tomasza Hoffman
14 września 2022 Środa
17:00 za śp. Romana Kureckiego, rodziców Kureckich i Gołuńskich oraz krewnych z obojga stron
18:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Ewy i Franciszka w rocznicę sakramentu małżeństwa
15 września 2022 Czwartek
17:00 1. za śp. ciocię Elżbietę Rogocką w rocznicę urodzin, Melanię i Pawła Labudda oraz Urszulę i Hannesa Wetter
2. za śp. Władysławę i Leona Toczek oraz Marianne i zmarłych z rodziny Redwanz
18:00 1. za śp. rodziców Teresę i Jana Drawskich, Irenę i Pawła Orlikowskich, brata Jana i Ignacego oraz zm. z rodz.
2. za śp. Franciszka Nibusa oraz Anielę Osowską
16 września 2022 Piątek
17:00 1. za śp. Jerzego Kasprzyckiego oraz Annę i Brunona Kuchta
2. za śp. Grażynę Grzywacz w 15 w rocz. śm. i Kazimierza oraz rodziców z ob. str. i siostrę Barbarę
18:00 za śp. Wiesławę Czajkowską
17 września 2022 Sobota
16:00 1. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla kapłanów
2. za śp. Jadwigę Sikorską od uczestników pogrzebu
17:00 za śp. Monikę i Władysława Milewskich oraz Agnieszkę i Alfonsa Gracz
18:00 za śp. Zygfryda Warczaka oraz zmarłych z rodziny Warczak i Ćwikałowskich
18 września 2022 XXV Niedziela Zwykła
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Zygmunta Szynalewskiego
11:00 za śp. Grzegorza Mączkowskiego oraz Zdzisława, Barbarę i Sylwestra Jastrzębskich
12:30 GŁODOWO: za śp. matkę Józefę w rocz. śm.i, ojca Stanisława, zm. z rodz. Wołczak i Łankowskich