INTENCJE MSZY ŚW. 11 – 18.07.2021

XV Niedziela Zwykła 11 lipca 2021
08:00 za śp. Mirosławę Strenga, rodziców Agnieszkę i Zbigniewa oraz brata Grzegorza
09:30 za śp. Czesława Milewskiego
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: za śp. Mirosława Stiewe w 5 rocznicę śmierci
Poniedziałek 12 lipca 2021
17:00 za śp. Annę i Władysława Talaśka i zmarli z ich rodzin
18:00 Za śp. Dawida Hepkę w rocznicę śmierci.
Wtorek 13 lipca 2021
17:00 za śp. Romana Kureckiego i za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 za śp. Józefa Szczypiora oraz rodziców i braci
Środa 14 lipca 2021
17:00 za śp. Krystynę Michnowską w 5 rocznicę śmierci
18:00 za śp. Mariannę, Helenę i Bronisława Bukowskich i zmarłych z ich rodzin
Czwartek 15 lipca 2021
17:00 z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Adama
18:00 za śp. Marię i Leona Cylkowskich
Piątek 16 lipca 2021
17:00 za śp. rodziców Zofię i Zygmunta Lubińskich, brata i dziadków
18:00 za śp. Jana, Irenę i Pawła Orlikowskich i zmarłych z rodziny
Sobota 17 lipca 2021
16:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Danuty i Wacława w rocznicę sakramentu małżeństwa
17:00 za śp. Jerzego Kasprzyckiego
18:00 za śp. Krystynę Hoffmann od uczestników pogrzebu
XVI Niedziela Zwykła 18 lipca 2021
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Mariannę i Adolfa Poślednik i zmarłych z rodziny
11:00 za śp. Konstantynę Skwierawską w rocz. urodzin
12:30 GŁODOWO: za śp. Ryszarda Wiśniewskiego i rodziców z obojga stron