INTENCJE MSZY ŚW. 09 – 16.05.2021

VI Niedziela Wielkanocna 9 maja 2021
08:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 2 Róży Matek z Pogódek i ich rodzin
09:30 za śp. Bernadetę i Henryka Szczodrowskich , rodziców i rodzeństwo
11:00 w intencji parafian
Poniedziałek 10 maja 2021
17:00 za śp. Bernadetę Delewską od II Róży Matek z Koźmina
18:00 1. za śp. Marię i Leona Cylkowskich
2. za śp. Helenę i Wojciecha Jankowskich
Wtorek 11 maja 2021
17:00 1. za śp. Zdzisława Mellera, Marię i Jana Urban oraz Monikę i Franciszka Narloch
2. za śp. Piotra w rocznicę urodzin i Jana Watkowskich
18:00 za śp. Edmunda Turzyńskiego, rodziców i braci
Środa 12 maja 2021
18:00 Msza św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania
Czwartek 13 maja 2021
17:00 za śp. Jerzego i Bogdana Wycinka oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron
18:00 1. za śp. Dariusza Fabicha w I rocznicę śmierci
2. za śp. Zygmunta Połoma w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
Piątek 14 maja 2021
17:00 1. za śp. Władysława i Irenę Trzebiatowskich oraz Adama i Mariannę Sędzickich
2. za śp. Stanisława Mamacha
18:00 1. za śp. Zofię i Czesława Marchewicz
2. za śp. Eugeniusza Gołuńskiego oraz Zofię i Piotra Ćwiklińskich
Sobota 15 maja 2021
16:00 za śp. Zofię Wyszecką i śp. Zofię Poluszka
17:00 1. za śp. Zenona, Franciszkę i Bolesława Sinickich i zmarłych z rodziny
2. za śp. Agnieszkę i Stanisława Góra w rocznice śmierci
18:00 za śp. Stefana Urbana i rodziców
Wniebowstąpienie Pańskie 16 maja 2021
08:00 za śp. Jana Szczygłowskiego, Jerzego Kasprzyckiego oraz zmarłych z rodziny Szczygłowskich i Kasprzyckich
09:30 za śp. Wiesława w rocznicę śmierci oraz Leokadię i Feliksa Huzarek
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: Za śp. Zofię i Stanisławę