INTENCJE MSZY ŚW. 09 – 16.01.2022

9 stycznia 2022 Niedziela Chrztu Pańskiego
08:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
09:30 za śp. Stefanię i Leona Brzoskowskich oraz Józefa Kiwacza
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: za śp. Łucję, Benedykta, Bogdana Góreckich oraz Jolantę Góra
10 stycznia 2022 Poniedziałek
18:00 1. za śp. Rozalię Pelplińską oraz Irenę i Gerarda Szramka
2. za śp. Czesława i Marka Domka, zmarłych z rodziny Domka i Mielewskich i Krzysztofa Stellera
11 stycznia 2022 Wtorek
18:00 1. za śp. Krystynę Hoffmann
2. za śp. Józefa Burczyka w rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Rogaczewskich i Burczyk
12 stycznia 2022 Środa
18:00 1. za śp. Łucję Mazurowską
2. za śp. Wiesława Buchnowskiego w rocznicę urodzin
13 stycznia 2022 Czwartek
18:00 1. za śp. Grzegorza Mączkowskiego
2. za śp. Marię Piechowską od PINEXu
14 stycznia 2022 Piątek
18:00 1. za śp. Romana Kureckiego, Wiesława, rodziców Kureckich i Gołuńskich i zmarłych z obojga stron
2. za śp. Łucję Mazurowska od II Róży Matek z Koźmina
15 stycznia 2022 Sobota
17:00 za śp. Jerzego Kasprzyckiego oraz Zofię i Franciszka Chmielińskich
18:00 za śp. Stefanię i Zygmunta Engler oraz za zmarłych z rodziny Statecznych
16 stycznia 2022 II Niedziela Zwykła
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Zygmunta Szynalewskiego w 1 w rocznicę śmierci
11:00 za śp. Andrzeja Laskę w 4 rocznicę śmierci, Mirosławę Laska oraz zmarłych z rodziny Laska i Niemczyk
12:30 GŁODOWO: za śp. Henryka Szarafina w rocznicę śmierci i za Zofię Dąbrowską