INTENCJE MSZY ŚW. 06 – 13.12.2020

II Niedziela Adwentu 6 grudnia 2020
08:00 za śp. Józefa, Agnieszkę, Leonarda i Zenona Borkowskich
08:30 o zdrowe dla Henryka i błogosławieństwo Boże dla rodziny
09:30 za śp. Gertrudę i Feliksa Brzoskowskich
10:00 za śp. Alojzego Marszałkowskiego w 8 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: za śp. Gertrudę Sobisz w 24 rocznicę śmierci
Poniedziałek 7 grudnia 2020
06:45 za zmarłych z rodziny Witkowskich i Fabich
07:30 za śp. Leokadię, Jana i Franciszka Landowskich
Wtorek 8 grudnia 2020 Niepokalane Poczęcie NMP
06:45 1. za śp. Annę i Jana Nadolskich, Teresę Jarzembińska i Czesława Lesnera
2. o Boże błogosławieństwo dla potomków Marii i Antoniego Skwierawskich oraz ich rodzin
07:30 w pewnej intencji
18:00 1. za śp. Augustyna i Martę Wesołowskich
2. za śp. Urszulę i Augustyna Drawskich oraz Jana Sulewskiego
Środa 9 grudnia 2020
06:45 za śp. rodziców Stefanię i Pawła Fijał oraz Monikę i Romana
07:30 w pewnej intencji
18:00 1. za śp. Jadwigę, Bernarda, Bazylego, Marię i Grzegorza Bałachowskich
2. śp. Romana Kwidzińskiego w rocz. śmierci
Czwartek 10 grudnia 2020
06:45 za śp. Romana Sulewskiego w 12 rocznicę śmierci
07:30 w pewnej intencji
Piątek 11 grudnia 2020
06:45 1. za śp. Jana i Joannę Szczodrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. za śp. Teresę Kamińską, Franciszka Zadrąga, rodziców Bielawskich, Kamińskich i Zadrąg oraz za Janusza
07:30 w pewnej intencji
Sobota 12 grudnia 2020
16:00 za śp. Grzegorza Mączkowskiego
17:00 w pewnej intencji
18:00 za śp. Czesława Milewskiego oraz rodziców Milewskich i Aszyk
III Niedziela Adwentu 13 grudnia 2020
08:00 w intencji parafian
08:30 za śp. Marię i Jana Ledniowskich i synów Jana, Stanisława i Józefa
09:30 za śp. Kazimierza Piechowskiego i zmarłych z rodziny
10:00 w pewnej intencji
11:00 za śp. Franciszka Fiałka
12:30 GŁODOWO: za śp. Jarosławę i Bronisława Piepiórka