INTENCJE MSZY ŚW. 04 – 10.05.2020

IV Niedziela Wielkanocna 3 maja 2020
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Jana w 1 rocznicę śmierci oraz Andrzeja i rodziców Skocznych
11:00 za sp. Mariannę, Stanisława i Władysława Syldatk oraz Jadwigę Jaszewską
12:30 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny
12.30 GŁODOWO: za śp. Oksanię, Edwina, Tadeusza i Wiesława Borkowskich oraz matkę Klarę
18:00 za śp. Tomasza i Lecha Myszkier oraz dziadków
Poniedziałek 4 maja 2020
17:00 za śp. córkę Monikę, syna Romana i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 za śp. Lidię w 4 rocznicę śmierci i Edwina Stolc
Wtorek 5 maja 2020
17:00 1. za śp. Władysławę i Edmunda Gdaniec, Franciszka Labudę i Wandę Cylkowską
2. za śp. Helenę Lehman
18:00 1. za śp. Jerzego i Bogdana Wycinka oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron
2. za śp. Zdzisławę Zielińską, rodziców z obojga stron i zmarłych z rodziny
Środa 6 maja 2020
17:00 1. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń II Róży Matek z Jaroszew i ich rodzin
2. za śp. Rafała Rynga od Pinexu
18:00 1. za śp. Teofila Laskowskiego, Weronikę i Alojzego Gosz oraz Weronikę i Jerzego Laskowskich
2. za śp. Barbarę Trapp w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
Czwartek 7 maja 2020
17:00 1. za śp. Bernardynę i Jana Laskowskich i rodziców z obojga stron
2. za śp. Romana Kureckiego
18:00 1. za śp. Benedyktę Gołuńską
2. za śp. Jadwigę Kosznik od zakładu pogrzebowego PINEX
Piątek 8 maja 2020
17:00 za śp. Grzegorza Wiczanowskiego w 1 rocznicę śmierci
18:00 1. za śp. Katarzynę, Pawła i zmarłych z rodziny Piechowskich oraz Helenę i Jana Daga
2. za śp. Rafała Rynga
Sobota 9 maja 2020
17:00 za śp. Mariannę, Stanisława i Władysława Syldat
17.00 KOBYLE: za śp. Zofię i zmarłych z rodziny
18:00 za śp. Leona Cylkowskiego oraz Helenę i Wojciecha Jankowskich
V Niedziela Wielkanocna 10 maja 2020

07:30 za śp. rodziców chrzestnych Urszulę Makurat i Kazimierza Burczyka oraz dziadków Krzyżyńskich i Burczyk
08:00 za śp. Leona i zmarłych z rodziny Toczek i Potulskich
09:00 za śp. Zygmunta Wantę w miesiąc po śmierci
09:30 za śp. Bernadetę i Henryka Szczodrowskich, rodziców i rodzeństwo
10:30 w intencji parafian
11:00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców z podziękowaniem za ich miłość i troskę
12:30 GŁODOWO: za śp. Stanisława Henniga z okazji urodzin
12.30 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w 5 rocznicę sakramentu małżeństwa oraz o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla dziecka
18:00 za śp. dziadków Sankowskich, Banaszak, Kiedrowskich i Michnowskich