INTENCJE MSZY ŚW. 02 – 09.05.2021

V Niedziela Wielkanocna 2 maja 2021
08:00 w intencji parafian
09:30 za śp. Mariannę i Adolfa Poślednik oraz zmarłych z rodziny
11:00 za śp. Mirosławę Strenga, rodziców Agnieszkę i Zbigniewa oraz brata Grzegorza
12:30 GŁODOWO: za śp. Wiesława, Oksanię i Edwina Borkowskich i matkę Klarę
Msza św. w intencji strażaków
Poniedziałek 3 maja 2021 UROCZYSTOŚĆ KRÓLOWEJ POLSKI
08:00 o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń I Róży z Pogódek i ich rodzin
09:30 za śp. Zygmunta oraz rodziców Szynalewskich i Piotrzkowskich i zmarłych z rodziny
11:00 za śp. Mariannę, Stanisława i Władysława Syldatk, Jadwigę Jaszewską i Jana Kurkowskiego
12:30 GŁODOWO: za śp. Alfonsa Piepiórkę i rodziców z obojga stron
Wtorek 4 maja 2021
17:00 1. za śp. córkę Monikę, syna Romana i dusze w czyśćcu cierpiące
2. za śp. Zdzisławę Jelińską, brata Henryka, szwagra Józefa i zmarłych z obojga stron
18:00 zbiorowa za zmarłych
Środa 5 maja 2021
17:00 1. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń II Róży Matek z Jaroszew i ich rodzin
2. za śp. Romana Kureckiego, zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 za śp. Jana Niemczyka od zakładu pogrzebowego PINEX
Czwartek 6 maja 2021
16:00 GŁODOWO: za śp. Zofię Majer
17:00 za śp. Melanię i Pawła Labudda oraz Urszulę i Hanesa Wetter
18:00 1. za śp. Stefanię Żur od zakładu pogrzebowego PINEX
2. za śp. siostrę Marię i szwagra Leona Cylkowskich
Piątek 7 maja 2021
17:00 1. za śp. Teofila Laskowskiego, Weronikę Gosz i za Zbigniewa
2. za śp. Helenę Lehmann w 2 rocznicę śmierci
18:00 za śp. Erykę Trzebiatowską od zakładu pogrzebowego PINEX
Sobota 8 maja 2021
16:00 za śp. Leona i zmarłych z rodziny Toczek i Potulskich
16:00 GŁODOWO: za śp. Cecylię Żywicką oraz Teresę i Ryszarda Kropidłowskich w rocznicę śmierci
17:00 za śp. Grzegorza Wiczanowskiego w 2 rocznicę śmierci
18:00 za śp. Czesława Milewskiego oraz rodziców Milewskich i Aszyk
VI Niedziela Wielkanocna 9 maja 2021
08:00 z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 2 Róży Matek z Pogódek i ich rodzin
09:30 za śp. Bernadetę i Henryka Szczodrowskich , rodziców i rodzeństwo
11:00 w intencji parafian