INTENCJE MSZY ŚW. 01 – 08.05.2022

III Niedziela Wielkanocna 1 maja 2022
08:00 za śp. Władysława Grosa w 9 w rocznicę śmierci
09:30 o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń II Róży Matek z Pogódek i ich rodzin
11:00 w intencji parafian
12:30 GŁODOWO: za śp. Wiesława, Oksanię i Edwina Borkowskich i matkę Klarę
Poniedziałek 2 maja 2022
14:00 GŁODOWO: w intencji strażaków
17:00 Za śp. Irenę i Władysława Trzebiatowskich oraz Adama i Mariannę Sędzickich
18:00 za śp. dziadków Józefę i Augustyna Rogockich oraz Annę i Józefa Niemczyk
Wtorek 3 maja 2022
08:00 za śp. Huldę, Aleksandra, Katarzynę, Brunona, Bernadetę i Alberta Wierczyńskich
09:30 za śp. Zygmunta Szynalewskiego oraz rodziców Szynalewskich i Piotrzkowskich
11:00 za śp. Grzegorza Mączkowskiego
12:30 GŁODOWO: za śp. Zofię i Edwarda Majer i rodziców z obojga stron
Środa 4 maja 2022
17:00 1. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń II Róży Matek z Jaroszew i ich rodzin
2. z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie członkiń I Róży Matek z Pogódek i ich rodzin
18:00 1. za śp. córkę Monikę, syna Romana i dusze w czyśćcu cierpiące
2. za śp. córkę Beatę, rodziców Annę i Floriana Drawskich, braci oraz Kazimierza Kamińskiego
Czwartek 5 maja 2022
17:00 1. za śp. Jana w 3 rocznicę śmierci oraz Andrzeja, Agnieszkę i Franciszka Skocznych
2. za śp. Kazimierę Mazurowską
18:00 za śp. rodziców
Piątek 6 maja 2022
17:00 1. za śp. Teofila Laskowskiego, Zbigniewa i zmarłych z rodziny
2. za śp. Tomasza Hoffmana od zakładu pogrzebowego
18:00 za śp. Jerzego i rodziców z obojga stron
Sobota 7 maja 2022
16:00 GŁODOWO: za śp. Alfonsa Piepiórkę i rodziców z obojga stron
17:00 za śp. Leona Potulskiego oraz zmarłych z rodzin Toczek i Potulskich
18:00 za śp. rodziców Roberta i Irenę Szreder oraz brata Zbigniewa i siostrę Lidię oraz Agnieszkę i Zbigniewa Strenga i brata Grzegorza
IV Niedziela Wielkanocna 8 maja 2022
08:00 za śp. Jana Szczygłowskiego, Jerzego Kasprzyckiego oraz zmarłych z rodziny Szczygłowskich i Kasprzyckich
09:30 za śp. Bernadetę i Henryka Szczodrowskich oraz rodziców i rodzeństwo
11:00 w intencji dzieci pierwszokomunijnych oraz wszystkich parafian