Intencje 16-23.02.2020

VI Niedziela Zwykła 16 lutego 2020
08:00 – za śp. ciocię Anielę Ciecholewską i Jerzego Kasprzyckiego
09:30 – za śp. Bernarda i Helenę Kosznik oraz Jana i Jadwigę
11:00 – w intencji parafian i nowoochrzczonych dzieci
12:30 GŁODOWO: za śp. Józefa Kobielę w rocznicę śmierci

Poniedziałek 17 lutego 2020
17:00 – za śp. Gertrudę Beier od zakładu pogrzebowego PINEX
18:00 – za śp. Jerzego i Bogdana Wycinka

Wtorek 18 lutego 2020
17:00 – z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Zofii w 93 rocznicę urodzin
18:00 – za śp. rodziców Kazimierza i Wandę Szczodrowskich oraz brata Stanisława

Środa 19 lutego 2020
17:00 – za śp. Jacka Hinca w 4 rocznicę śmierci
18:00 – za śp. Halinę w 1 rocznicę śmierci i Stanisława Niemczyk

Czwartek 20 lutego 2020
17:00 – za śp. Joannę i Sergiusza Łukowicz
18:00 – za śp. Edmunda i Karola Sikorskich oraz rodziców z obojga stron

Piątek 21 lutego 2020
17:00 – 1. za śp. Krystynę Toczek w rocznicę śmierci, Alojzego i zmarłych z rodziny Toczek i Warczak
– 2. za śp. Władysławę i Leona Toczek oraz zmarłych z rodziny Redwanz i Toczek
18:00 – za śp. Zofię i Józefa Żurawskich

Sobota 22 lutego 2020
17:00 – za śp. Piotra Szturmowskiego, patrona naszej Szkoły, w rocznicę urodzin – intencja harcerzy i uczniów Szkoły

17:00 KOBYLE: za śp. Teofilę i Edwarda Michnowskich oraz Marię i Józefa Pawelec

18:00 – za śp. Krystiana Gosza i jego ojca Jana oraz Anielę i Józefa Nierzwickich

VII Niedziela Zwykła 23 lutego 2020
08:00 – za śp. Martę, Stefana i Mieczysława Banaszak oraz Kunegundę i Mikołaja Kiedrowskich
09:30 – w intencji parafian
11:00 – za śp. Irenę i Władysława Niemczyk
12:30 GŁODOWO: za śp. Janusza Szwocha z okazji urodzin