ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty_20240509_000026   Pogódki, 06.05.2024r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zegarze wieżowym z wieży kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Pogódkach”, została wybrana oferta firmy CnW Michał Olejniczak z siedzibą w Wolsztynie, ul. Słowackiego 13/1.