MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SIOSTRY TEODORY WITKOWSKIEJ CSSE

(POCHODZĄCEJ Z NASZEJ PARAFII)

Wiekuisty Boże, który powołałeś siostrę M. Teodorę Witkowską do Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety i rozbudziłeś w niej dar miłości Boga i bliźniego aż do męczeńskiej śmierci na wzór Boskiego Mistrza, pokornie Cię błagam, abyś za wstawiennictwem Twojej Służebnicy udzielił mi łaski, której tak bardzo potrzebuję… i o którą pokornie z wiarą i ufnością proszę. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.